Kobiety osiągają wyższe poziomy od mężczyzn dla wszystkich cech osobowości …

31 lipca 2020

Kobiety osiągają wyższe poziomy od mężczyzn dla wszystkich cech osobowości z wielkiej piątki (Big Five) : otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość, neurotyczność. Co ciekawe, dominują również w dziedzinie „Intellectual Curiosity”…

No Comments

Comments are closed.