Ruszyła zbiórka podpisów pod inicjatywą ws. wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

16 lipca 2020

„Konwencja potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką. Określa je jako przyczyny przemocy. Państwa, które ją ratyfikowały muszą propagować jej ideologiczne założenia.”

No Comments

Comments are closed.