Strefy wolne od LGBT bez unijnych pieniędzy?
Bez kategorii / 16 lipca 2020

Fundusze unijne powinny być uzależnione od przestrzegania praworządności i szanowania praw mniejszości – uważają eurodeputowani. W Parlamencie Europejskim jest świadomość, że zamrożenie funduszy byłoby karaniem społeczeństwa. Pojawił się pomysł, by w razie sankcji KE przekierowała część pieniędzy